Leerlooierij Museum Ravenstein. (LLM)

Om invulling te geven aan de Wet  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hanteert de Stichting Leerlooierij Suermondt onderstaand protocol voor haar vrijwilligers.

 

 • Het LLM legt van de vrijwilligers alleen díe gegevens vast, die noodzakelijk zijn voor een goede leden administratie.
 • Bij het beschikbaar stellen van vrijwilligers-lijsten zal het LlM nooit adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen etc. vermelden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen.
 • Het LLM publiceert geen foto’s en video opnames van vrijwilligers en of bezoekers zonder vooraf toestemming te hebben gevraagd.
 • Vrijwilligers staan in de administratie genoteerd met voornaam-tussenvoegsel-achternaam-straatnaam-huisnummer-postcode-plaatsnaam-telefoonnummer-geboortedatum-mailadres. De vrijwilliger is hiervan op de hoogte gesteld en hij zij heeft hiervoor zijn haar toestemming gegeven.
 • Het secretariaat van het LLM maakt deze lijst op voor een goede ledenadministratie.
 • Het secretariaat van het LLM bewaart die lijst op een beveiligde laptop en in het papieren archief
 • Ook is er een back-up gemaakt op een extern opslagapparaat
 • Alleen ingeschreven bestuursleden bij de KvK van het LLM krijgen de lijst voor een goed overzicht van de vrijwilligers en om bij eventuele uitval van vrijwilligers te kunnen overleggen.
 • Het secretariaat van het LLM heeft daartoe ook de beschikbaar gestelde mobiele nummers.
 • Het bestuur van het LLM mag deze gegevens NIET voor andere doeleinden gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de betrokkenen. Vrijwilligers verlenen bij hun aanstelling als vrijwilliger toestemming deze gegevens ter beschikking aan het LLM te laten. Zij kunnen hun toestemming eenvoudig intrekken of wijzigen door dit schriftelijk of via email te melden aan het secretariaat van het LLM.  Info@leerlooierijravenstein.nl 
 • Op de website van het LLM komen geen namen/foto’s/video’s zonder toestemming vooraf.
 • Voor de aanvraag van subsidie en de aanmelding bij de koepelorganisatie verstrekt het LLM alleen het aantal vrijwilligers, niet de persoonsgegevens.
 • Bij het versturen van nieuwsbrieven worden alle vrijwilligers aangeschreven via ‘BCC’, zodat de e-mailgegevens onzichtbaar zijn.
 • Het protocol zal geplaatst worden op de website en zal periodiek worden getoetst op volledigheid.

Maart 2020

Voorzitter Stichting Leerlooierij Suermondt.
Wim Regouin                    

Secretaris Stichting Leerlooierij Suermondt.
Ad van Uden