Leerlooierij Suermondt (Stichting)

De Stichting heeft met ingang van 1 januari 2011 de ANBI status. Het voordeel van schenken aan ANBI instellingen is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan worden gebracht op het belastbaar inkomen.

Het leerlooierijhuisje en de stadstuin zijn een herinnering aan de leerindustrie in Ravenstein en de familie Suermondt. Het is een klein museum gelegen aan de stadsgracht van Ravenstein. In het zomerseizoen van 1 april t/m 30 september is het voor het publiek opengesteld. Zo’n 35 vrijwilligers maken de exploitatie van dit prachtige project mogelijk. Met elkaar proberen we het culturele erfgoed van Ravenstein te behouden. In de publiciteit wordt de naam “Leerlooierij Museum Ravenstein” gebruikt.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel de restauratie en het in stand houden van de voormalige leerlooierij gevestigd in het tuinhuis aan de gracht in Ravenstein en daarnaast het inrichten van een stadstuin op het erf van het tuinhuis en het onderhouden daarvan.’

Organisatienaam: Leerlooierij Suermondt (Stichting)

Bezoekadres:

Walstraat 20
5371AM Ravenstein
Alleen op afspraak

Postadres:

Schepenhof 1
5371CE Ravenstein

E-mailadres: info@leerlooierijravenstein.nl

Telefoonnummer: 0486411842

Website: https://www.leerlooierijravenstein.nl

RSIN nummer: 816866429

KvK nummer: 17161904

bankrekening: NL47RABO0135600456  t.n.v.  Stg. Leerlooierij Suermondt

Bestuur:

Naam Functietitel Datum in dienst
W.A.M. (Wim) Regouin Voorzitter 08-10-2010
A.G.J.T. (Toon) Suermondt Bestuurder 03-04-2008
J.J. (Jacques) Leverdingen Penningmeester 09-01-2004
H.A. (Henk) Reijs Secretaris 09-01-2004
R.J.M. (Rop) van de Burgt Bestuurder 09-01-2004
     

Activiteiten

1. Openstelling van de stadstuin van 1 april t/m 30 september alle dagen van de week;
2. Openstelling van het leerlooierijhuisje van 1 april t/m 30 september op zaterdag en zondag;
3. Deelname aan de Open Monumentendagen;
4. Deelname aan het project Museumschatjes;
5. Rondleidingen voor groepen;
6. Rondleidingen voor scholen;
7. Deelname aan in Ravenstein georganiseerde evenementen

Beloningsbeleid

Alle medewerkers van de organisatie ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden.

Documenten

Beleidsplan:

Download Beleidsplan 2019-2023

Jaarverslag:

Download Jaaroverzicht 2018

Jaarrekening:

Download Jaarrekening 2018