Leerlooierij Suermondt (Stichting)

De Stichting heeft met ingang van 1 januari 2011 de ANBI status. Het voordeel van schenken aan ANBI instellingen is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan worden gebracht op het belastbaar inkomen.

Het leerlooierijhuisje en de stadstuin zijn een herinnering aan de leerindustrie in Ravenstein en de familie Suermondt. Het is een klein museum gelegen aan de stadsgracht van Ravenstein. In het zomerseizoen van 1 april t/m 30 september is het voor het publiek opengesteld. Zo’n 35 vrijwilligers maken de exploitatie van dit prachtige project mogelijk. Met elkaar proberen we het culturele erfgoed van Ravenstein te behouden. In de publiciteit wordt de naam “Leerlooierij Museum Ravenstein” gebruikt.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel de restauratie en het in stand houden van de voormalige leerlooierij gevestigd in het tuinhuis aan de gracht in Ravenstein en daarnaast het inrichten van een stadstuin op het erf van het tuinhuis en het onderhouden daarvan.’

Organisatienaam: Leerlooierij Suermondt (Stichting)

Bezoekadres:

Walstraat 20
5371AM Ravenstein
Alleen op afspraak

Postadres:

Doolhof 1m
5371CP Ravenstein

E-mailadres: info@leerlooierijravenstein.nl

Telefoonnummer: 0486460667

Website: https://www.leerlooierijravenstein.nl

RSIN nummer: 816866429

KvK nummer: 17161904

bankrekening: NL47RABO0135600456  t.n.v.  Stg. Leerlooierij Suermondt

Bestuur:

Naam Functietitel Datum in dienst
W.A.M. (Wim) Regouin Voorzitter 08-10-2010
A.T.H (Ad) van Uden Secretaris 01-01-2020
J.J.G. (Hans) Weijers Penningmeester 01-01-2020
F.J.G.M. van Haeren Bestuurder  01-01-2020
R.J.M. (Rop) van de Burgt Bestuurder 09-01-2004
M.M. (Tiny) Bruijsten  Bestuurder 01-01-2020 

Activiteiten

1. Openstelling van de Stadstuin van 1 april t/m 30 september alle dagen van de week;
2. Openstelling van het Leerlooierij Museum Raventein van 1 april t/m 30 september op zaterdag en zondag;
3. Deelname aan de Open Monumentendagen;
4. Deelname aan het project Museumschatjes;
5. Rondleidingen voor groepen;
6. Rondleidingen voor scholen;
7. Deelname aan in Ravenstein georganiseerde evenementen

Beloningsbeleid

Alle medewerkers van de organisatie ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden.

Documenten

Beleidsplan:

Download Beleidsplan 2025-2028

Jaarverslag:

Download jaarrekening 2023