Stadstuin

Nadat eind 1900 de looiwerkzaamheden verplaatst zijn naar de fabriek aan de Walstraat/Nieuwstraat is door de familie Suermondt het leerlooierijhuisje in gebruik genomen als tuinhuis en de tuin ingericht als stadstuin. Getuige het fotomateriaal heeft de familie veel tijd doorgebracht op deze locatie. Later is het complex verkocht aan de familie Theunissen, die de bestemming niet heeft veranderd. Tenslotte heeft de gemeente Ravenstein – later gefuseerd met de gemeente Oss – het perceel in eigendom gekregen. Het heeft toen ook een plaats gekregen op de lijst met gemeentelijke monumenten. Bij de restauratie die in oktober 2007 is gestart is een plan opgesteld voor de herinrichting van de stadstuin.Hierbij is zoveel mogelijk de structuur van de tuin begin 1900 aangehouden. Bij de keuze van de beplanting heeft onderhoudsvriendelijkheid de door-slag gegeven.

 

 

Voor foto’s:

Museum: lees verder

Huidige locatie: lees verder

 
.