Bezoekersinformatie

Openingstijden stadstuin
Van 1 april t/m 30 september maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00u

Openingstijden leerlooierijhuisje en stadstuin
Van 1 april t/m 30 september zaterdag en zondag van 13.00-17.00u

ook geopend:
maandag 17 april 2e Paasdag
donderdag 25 mei Hemelvaartsdag
maandag 5 juni 2e Pinksterdag
zaterdag/zondag 9 en 10 september Open Monumentendagen van 12.00-17.00u

Adres
Walstraat 20, 5371 AM Ravenstein (achter Vidi Reo)

Telefoon
Secretariaat 0486 – 411842
Rondleidingen 0486 – 411023 of 0486 – 411842

E-mail info@leerlooierijravenstein.nl

Websitebeheerder beheerder@leerlooierijravenstein.nl

Bankrekening NL47 RABO 0135 6004 56 t.n.v. Stg. Leerlooierij Suermondt

Uitvoering van alle werkzaamheden wordt gedaan door 35 vrijwilligers.

De Stichting heeft met ingang van 1 januari 2011 de ANBI status. Het voordeel van schenken aan ANBI instellingen is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan worden gebracht op het belastbaar inkomen.  

Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI’s veranderd. Er moet aan een aantal nieuwe voorwaarden worden voldaan die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.  Voor verdere informatie lees verder